Publiceret d. 27. dec. 2015

Jørgen Terp Laursen


Perleuglen er den mindste og sjældneste, ynglende ugleart i Danmark, hvor der pt. kun er kendt max. 4-6 par (Bornholm, Midt- og Vestjylland). Vi har imidlertid levesteder til en betydelig større ynglebestand, men perleuglen har behov for hjælp: Det er ønskeligt, at skovejere vil arbejde på at bevare de gamle hule træer - til glæde for bl.a. perleuglen.

2015 norge mortennysgreen
Perleuglen måler kun ca. 25 cm. Foto: Morten Nysgreen (Norge).
 

Habitatkrav

Årligt kommer der i varierende antal perleugler til Danmark fra Norge og Sverige. Det er især blandt disse fugle, vi kan oparbejde en dansk ynglebestand. Den lille og smukke perleugle (på engelsk: boreal owlyngler dog kun i skovområder, især i naturskove og gerne hvor der er gamle spættehuller. Redestedet kan befinde sig i en bevoksning af rødel og birk på fugtig bund, men også på tør bund i en højstammet bøgeskov, fx i et gammel sortspættehul.

Erfaringer fra især udlandet har vist, at perleuglen gerne yngler og overnatter i redekasser, hvor hullets diameter skal være ca. 6,5 cm. Ugler "bygger" ikke selv en rede, det er derfor vigtigt, at man i bunden af perleuglekassen lægger et 4-5 cm tykt lag tørt barkflis iblandet lidt tørt og findelt græs.

Denne artikels forfatter har i årets løb opsat 30 perleuglekasser i et midtjysk skovområde, og det skal nu blive spændende at se, om perleugler kan finde vej hertil.

2015 midtjylland stolsgaard
Forfatteren kæmper sig frem i stejlt terræn for at tilse sine redekasser. Foto: S. Tolsgaard.


Adfærd

Perleuglen lever næsten udelukkende af mus. Forfatteren har undersøgt føde-valget hos to par perleugler, der ynglede på Bornholm i 2014 og 2015, her var halsbåndmus det vigtigste byttedyr.

Arten lever særdeles skjult og det er især den karakteristiske sang, der røber perleuglens tilstedeværelse. Den synger især i vinterhalvåret - og høres bedst en stille frostklar aften og nat, når det er mørkt. Sangaktiviteten topper lige før yngletidens start i februar og marts måned. Sangen består af nogle monotone, hurtigt gentagende bløde bob-bob-bob-lyde, der afbrydes med en kort pause efter en sangserie. Sangen er således meget karakteristisk og kan udføres i halve timer og kan høres på lang afstand. Lydoptagelser kan sendes til forfatteren.

redekasse-hulkamera laursen-tolsgaard
Tv: Perleuglekasse. Foto: J. T. Laursen. Th: Forfatteren checker en perleugle-kasse vha. hulkamera. Foto: S. Tolsgaard.


Hjælp søges!

Mit ønske er også, at skovfolk o.a. vil være med til at registrere perleugler og opsætte redekasser til arten. Undertegnede modtager med stor tak oplysninger om perleugler og vil gerne opsætte redekasser, hvor arten er registreret, men opfordrer også folk til selv at lave et perleuglekasse-projekt. Kontakt gerne forfatteren for yderligere oplysninger om redekassebygning og opsætning af redekasser.

   
Referencer

Dofbasen, [2015]: Perleugle (Aegolius funereus) - www.dofbasen.dk

Wikipedia, [2015]: Pärluggla - sv.wikipedia.org 


Kontakt

Jørgen Terp Laursen
Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand
Hjemmeside: www.danmarksugler.dk
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tlf: 61 51 64 64