Publiceret d. 30. dec. 2015

Søren Tolsgaard
    

Da stormene Gorm (29/11) og Helga (4/12) slog til i hurtig rækkefølge, gik det hårdt ud over de kystnære skove syd for Aarhus, idet en regnmættet jordbund bidrog til, at mange træer var usædvanlig sårbare ift. vindtrykket.

Fra Mindeparken til Fløjstrup Skov er store træer segnet hist og her, og Grøn Drift, som står for oprydningen, har haft travlt med i første omgang at fjerne de træer, som har gjort veje og stier ufarbare.

2015 12 05 varna stolsgaard
Ved Varna væltede nogle popler ud i dammen og tog rækværket med. Foto: S. Tolsgaard, 5. dec. 2015.

  
Især Forsthaven var et rodet syn i dagene derpå. En gammel bøg var knækket og en stor ædelgran revet op ved roden, mens mange mindre træer var væltet i et virvar, som gjorde stierne vanskeligt fremkommelige. Mange af Forsthavens gamle træer er blevet nedlagt i de senere års storme, hvilket har medført, at underskoven har fået en rigere flora, og såfremt en del af stammerne får lov til at blive liggende, kan de på den positive side give grundlag for et rigt insekt- og fugleliv i de kommende år.

Særlig vemodigt var det dog at erfare, at Marselisborgskovenes højeste træ er væltet. Det var en ca. 100 år gammel kæmpegran (Abies grandis), der stod lidt off piste umiddelbart VSV for Dyrehaven. Mens man ude fra Aarhus Bugt kunne anvende den store gran, der ragede højt op over alle andre træer i skoven, som pejlemærke, var den noget vanskeligere at finde frem til, når man befandt sig i nærheden, idet den stod temmelig skjult i en yngre granbevoksning, hvor kun en mindre sti førte igennem.

2015 12 19 marselisborgskov stolsgaard
Den væltede kæmpegran ved Dyrehaven. Foto: S. Tolsgaard, 19. dec. 2015.

  
I 1970'erne, hvor granen allerede var enorm, var den et kultsted for de lokale fliphoveder, som jeg tidligere har berettet om (Tolsgaard, 2011). Man kunne klatre op til dens nederste grene i 5-6 meters højde via et par afgrenede granstammer, som blev anvendt til dette formål. Herfra var det muligt, tæt rundt om stammen, ikke ulig en vindeltrappe, at sno sig helt op i toppen, hvor man havde en fantastisk udsigt over bugten, hyggede sig med en bajer og en skovsnade.

Da man nu forlængst er blevet for gammel til den slags drengestreger, er det måske meget passende, at den gamle kæmpegran er segnet.
  

Referencer

Berg, T., 2015a: Forstbotanisk Have kommer ikke forrest i oprydningskøen efter Gorm - stiften.dk

- 2015b: Marselisborgskovenes højeste træ er væltet - stiften.dk

Tolsgaard, S., 2011: Ude i vildnisset - gejrfuglen.dk