Anmeldelser

 • "Storken - en kultur- og naturhistorie" af Hans Skov. Laursen, Kit: 2003. 39. årg. nr 4 s. 29-30.
 • A fieldguide to the orchids of Britain and Europe with Northafrica and the Middle East. Bente Olsen: 1979, 15. årg. nr 2 s. 71.
 • Albækmosen ved Skjernåen. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 3 s. 110.
 • Anmeldelse Anno 1911. Botanisk Tidsskrift. Red.: 2006, 42. årg. nr 3 s. 41-42.
 • Ardea. Tidsskrift: 1969, 5. årg. nr 3 s. 56.
 • Bevar Odderen. En håndbog i odderbeskyttelse. Højager, Søren: 1990, 26. årg. nr 1 s. 28.
 • Bier til husbehov. Flummer, Mads: 1982, 18. årg. nr 1 s. 34.
 • Biologiske ferskvandsundersøgelser. Højager, Søren: 1976, 12. årg. nr 3 s. 95.
 • Blomster og bier. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 1 s. 36.
 • Blomsternes Danmark. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 3 s. 28-29.
 • Bogen om gøgeungen. Laursen, Jørgen Terp: 1984, 20. årg. nr 1 s. 40.
 • Bornholms pattedyr. Fjælstaunijn - Bornholms natur. Skipper, Lars: 2003. 39. årg. nr 4 s. 30.
 • British and Irish Orchids: Olsen, Kjeld Jørgen: 1977, 13. årg. nr 2 s. 49.
 • Danmarks græshopper. Skipper, Lars: 1997, 33. årg. nr 2 s. 28.
 • Danmarks kyster. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 3 s. 27-28.
 • Danmarks natur. Guide til 166 danske naturseværdigheder. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 32.
 • Danmarks natur. Laursen, Kit: 2008, 44. årg. nr 1 s. 47.
 • Danmarks Rovfugle. Laursen, Jørgen Terp: 1989, 25. årg. nr 2 s. 44.
 • Danmarks svampe. Brandt, Carsten: 2005, 41. årg. nr 1 s. 45.
 • Danmarks Svirrefluer. Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 1 s. 28-29.
 • Dansk pattedyratlas. Overgaard, Birthe: 2008, 44. årg. nr 2 s. 45-46.
 • Danske Dagsommerfugle. Skipper, Lars: 1996, 32. årg. nr 3 s. 54-55.
 • Danske Naturlokaliteter 4: Vejledning i naturhistoriske undersøgelser. Højager, Søren: 1971, 7. årg. nr 2 s. 32.
 • Danske Naturlokaliteter nr. 2: Gundsømagle Sø. Eskildsen, Jörn: 1969, 5. årg. nr 3 s. 60.
 • Danske naturlokaliteter nr. 3: Brabrand Sø. Redaktionen: 1969, 5. årg. nr 3 s. 70.
 • Danske nåletræer. En bestemmelsesnøgle. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 2 s. 64.
 • Danske padder samt Frøers og tudsers stemmer. Anonym: 1971, 7. årg. nr 3 s. 87.
 • Danske rastepladser for vadefugle. Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 3 s. 118.
 • Danske vandplanter - vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb. Petersen, Bent Vestergaard: 1991, 27. årg. nr 1 s. 19.
 • De danske græshopper. Yde, Tove: 2001, 37. årg. nr. 1 s. 24.
 • De danske guldsmede. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 33-34.
 • De danske Svirrefluer. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 3 s. 134-135.
 • De danske ynglefugles udbredelse: Atlasprojektet. Flummer, Mads: 1976, 12. årg. nr 3 s. 96.
 • De Røde Glenter. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 1 s. 35.
 • Den nye nordiske flora. Skipper, Lars: 2005, 41. årg. nr 3 s. 28-32.
 • Den stora Tranresan. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 1 s. 32.
 • Det glemte mønster: Den menneskelige natur. Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 59.
 • Dyrenes begravelse. Flummer, Mads: 1982, 18. årg. nr 1 s. 34.
 • Edderkopper, Mejere, Mider m.fl: Grøn, Per: 1981, 17. årg. nr 2 s. 65.
 • Ekstremfattigkær i Århus Amt og Ekstremrigkær i Århus Amt. Petersen, Bent Vestergaard: 1996, 32. årg. nr 3 s. 56.
 • En bog om skildpadder. Laursen, Jørgen Terp: 1981, 17. årg. nr 1 s. 27.
 • En grim ælling mennesker arbejde samfund. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 1 s. 16.
 • En naturhistorisk undersøgelse af Kattinge-søerne ved Roskilde. Højager, Søren: 1976, 12. årg. nr 3 s. 94-95.
 • Europäishes und Mediterrane Orchideen: Olsen, Kjeld Jørgen: 1977, 13. årg. nr 2 s. 48.
 • Evolution. Grøn, Per: 1980, 16. årg. nr 1 s. 34.
 • Falsters Flora 7. Samlet floraliste. Højager, Søren: 1990, 26. årg. nr 1 s. 29.
 • Falsters Flora. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 35.
 • Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 3 s. 103.
 • Feltbotanik. Petersen, Bent Vestergaard: 1986, 22. årg. nr 1 s. 28-29.
 • Fiskehejren af Tommy Dybbro. Flummer, Mads: 1978, 14. årg. nr 1 s. 17-18.
 • Fit to live in? The future og Britains countryside. Højager, Søren: 1973, 9. årg. nr 3 s. 82.
 • Fjælstaunijn, tidsskrift fra Bornholm. Anonym: 1977, 13. årg. nr 2 s. 48.
 • Flagermus. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 3 s. 91.
 • Flora i farver 2. Sporeplanter. Odgaard, Bent: 1978, 14. årg. nr 2 s. 61.
 • Flora Nordica vol. 1. Lange, Christian: 2000, 36. årg. nr. 3 s. 24-25.
 • Forstzoologi. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 3 s. 109.
 • Fra frøæg til voksen frø. Højager, Søren: 1981, 17. årg. nr 2 s. 65.
 • Fredede områder i Danmark. Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 1 s. 26.
 • Fugle i farver. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 32.
 • Fuglebogen. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 2 s. 68.
 • Fugleguide. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 2 s. 78.
 • Fuglene i vore søer og moser af Tommy Dybbro. Skriver, Peter: 1973, 9. årg. nr 1 s. 33.
 • Fuglenes danmark. Højager, Søren: 1999, 35. årg. nr. 3 s. 16-18.
 • Fågellokaler i Sverige. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 2 s. 69-71.
 • Grundbog i økologi. Laursen, Jørgen Terp: 1984, 20. årg. nr 1 s. 40.
 • Grænser for vækst. Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 1 s. 35.
 • Grærup Langsø. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 3 s. 110-111.
 • GUF, Tipperne fugle langs den jyske vestkyst. Abrahamsen, Lars: 1975, 11. årg. nr 2 s. 42.
 • Guide til insekterne ved olstidsstien på Moesgård. Lange, Christian: 1999, 35. årg. nr. 3 s. 18.
 • Gøgen af Tommy Dybbro. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 1 s. 17.
 • Hads Herred Rapporten. Nielsen, Peter & Peter Skriver: 1974, 10. årg. nr 2 s. 73.
 • Heder i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 2 s. 79.
 • Honning et naturprodukt. Flummer, Mads: 1982, 18. årg. nr 1 s. 34.
 • Horsensegnen - atlas - natur - miljø - historie - erhverv. Petersen, Bent Vestergaard: 2002, 38. årg. nr. 1 s. 22-24.
 • Hvad gør du når du finder? Nielsen & Skriver: 1973, 9. årg. nr 3 s. 94.
 • Hvad indad tabes. Delphin, Per: 1983, 19. årg. nr 1 s. 33.
 • Hvad sker der i græsmarken? Bang, Mogens: 1984, 20. årg. nr 2 s. 72.
 • Hvad sker der med verden? Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 2 s. 55.
 • Hvor stammer vi fra? Petersen, Bent Vestergaard: 2008, 44. årg. nr 2 s. 44.
 • I Natravnens Rige - fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. Nielsen, Peder Nygaard: 1995, 31. årg. nr 1 s. 26.
 • I nælderne. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 2 s. 68.
 • Jørgen Mørup Jørgensen: Introduktion til Chordatzoologi. Brandt, Carsten & Birthe Overgaard: 2004. 40. årg. nr 2 s. 25.
 • Kan vi redde storken i Danmark? Laursen, Jørgen Terp: 1981, 17. årg. nr 1 s. 26.
 • Knopsvanen af Pelle Andersen-Harrild. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 1 s. 35.
 • Kortbog over danske fuglelokaliteter. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 34.
 • Krokodiller. Flummer, Mads: 1982, 18. årg. nr 1 s. 34.
 • Kystfuglejagt og kystfuglebeskyttelse. Friis, Søren: 1975, 11. årg. nr 3 s. 84.
 • Kødædende planter. Laursen, Jørgen Terp: 1984, 20. årg. nr 2 s. 74.
 • Laursen, Jørgen Terp: 1984, 20. årg. nr 2 s. 73.
 • Livet på lavt vand. Petersen, Bent Vestergaard: 1983, 19. årg. nr 2 s. 73.
 • Livets udvikling. 4 milliarders evolutionshistorie A-Å. Petersen, Bent Vestergaard: 2006, 42. årg. nr 3 s. 29-31.
 • Løbebiller. Lange, Christian: 1997, 33. årg. nr 3 s. 26.
 • Meddelelser om danske naturlokaliteter, nr 3: Brabrand Sø, Tåstrup Sø og Mose. Ovesen, Claus Helweg: 1972, 8. årg. nr 1 s. 30-31.
 • Middelhavsflora. Yde, Tove: 2001, 37. årg. nr. 1 s. 23.
 • Midtjyllands Fugle. Eskildsen, Jörn: 1970, 6. årg. nr 2 s. 27-28.
 • Miljøindikatorer 1991. Højager, Søren: 1992, 28. årg. nr 1 s. 24-25.
 • Mols Bjerge, Et kulturlandskabs historie fra oldtid til nutid. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 1 s. 20.
 • Møder med Elgene. Flummer, Mads: 1978, 14. årg. nr 2 s. 64.
 • Møn - naturen Rundt og Lolland-Falster - naturen rundt (2 skarv-naturguider): Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 1 s. 32.
 • Natur- og kulturguide til Århus amt. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 2 s. 35-36.
 • Natur og miljø i kommuneplanlægningen. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 41.
 • Naturen i Danmark. Havet. Overgaard, Birthe: 2006, 42. årg. nr 3 s. 28-29.
 • Naturen på nært hold. Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 94.
 • Naturforholdene i Vejlerne. Brostrøm, Peter: 1981, 17. årg. nr 1 s. 24.
 • Naturforvaltning 1989 -1990 (Skov og Naturstyrelsen). Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 3 s. 102.
 • Naturpejlinger. Højager, Søren: 1988, 24. årg. nr 2 s. 57-58.
 • Nordens Flora. Krogh, Torben Højsgaard: 1994, 30. årg. nr 1 s. 28-29 Nordens Orkideer. Olsen, Kjeld Jørgen: 1977, 13. årg. nr 2 s. 49.
 • Nordens Pattedyr. Laursen, Jørgen Terp: 1994, 30. årg. nr 1 s. 30-31.
 • Nordiske Rovfugle. Højager, Søren: 1971, 7. årg. nr 2 s. 56-57.
 • Nordjyllands Fugle. Grøn, Per: 1978, 14. årg. nr 3 s. 111-113.
 • Nye danske fugle af Tommy Dybbro. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 1 s. 27.
 • Odderen, Urfuglen, Sæler. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 2 s. 79.
 • Omkring æbletræet. Flummer, Mads: 1978, 14. årg. nr 3 s. 110.
 • Ordbog over Danmarks plantenavne. Krogh, Torben Højsgaard: 1993, 29. årg. nr 3 s. 105.
 • Orkideer, status og forvaltning i Storstrøms amt.
 • Oversigt over Danmarks Fugle. Pinstrup, Hans: 1978, 14. årg. nr 2 s. 60.
 • Padder og Krybdyr i Århus Amt. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 3 s. 120-121.
 • Padder. Jensen, Jan Kjærgaard: 1984, 20. årg. nr 2 s. 72.
 • Pattedyr i Århus Amt. Højager, Søren: 1987, 23. årg. nr 4 s. 140-142.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund: 1993, 29. årg. nr 3 s. 104.
 • Politikens store fuglebog. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 31.
 • Politikkens store Fuglebog. Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 1 s. 27.
 • Projekt heder og overdrev. Lange, Christian: 1997, 33. årg. nr 2 s. 29.
 • På engen. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 2 s. 68.
 • Registrering - Brabranddalen. Højager, Søren: 1974, 10. årg. nr 1 s. 34.
 • Registrering af vådlokaliteter i Galten kommune.
 • Regnskoven. Jensen, Jan Kjærgaard: 1984, 20. årg. nr 2 s. 73.
 • Ræven. Højager, Søren: 1977, 13. årg. nr 2 s. 49.
 • Rødliste ´90. Højager, Søren: 1992, 28. årg. nr 1 s. 24.
 • Rødlistede fugle i Storstrøms Amt 1995. Højager, Søren: 1996, 32. årg. nr 1 s. 32.
 • Rødlistede planter i Storstrøms amt 1995. Petersen, Bent Vestergaard: 1996, 32. årg. nr 1 s. 33.
 • Salamandre. Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 2 s. 72.
 • Saltholm, kalkbrud, alminding og fugleø. Redaktionen: 1976, 12. årg. nr 3 s. 97.
 • Skader på skovens træer en billedbog. Højager, Søren: 1990, 26. årg. nr 1 s. 29.
 • Skarven. Flummer, Mads: 1981, 17. årg. nr 1 s. 25.
 • Skove og plantager 1990: Højager, Søren: 1994, 30. årg. nr 2 s. 83.
 • Slanger 1 og Slanger 2. Bang, Mogens: 1983, 19. årg. nr 2 s. 72.
 • Små dyr i hus og have m.fl. Christensen, Eva: 2006, 42. årg. nr 1 s. 42-45.
 • Små vandhuller og strandengsplejebogen. Højager, Søren: 1988, 24. årg. nr 3 s. 90.
 • Snegle og muslinger ved stranden. Højager, Søren: 2002: 38. årg. nr. 1 s. 24.
 • Spildevandsrensning anvendt mikrobiologi. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 2 s. 63.
 • Status over den danske plante og dyreverden. Højager, Søren: 1981, 17. årg. nr 1 s. 27.
 • Storken. Flummer, Kirsten: 1980, 16. årg. nr 1 s. 33.
 • Stovbæk krat ved Storåen. Højager, Søren: 1980, 16. årg. nr 1 s. 32.
 • Strandens dyr og planter. Højager, Søren: 1998, 34. årg. nr. 2 s. 35.
 • Svampe - fra mark og skov til køkken. Lange, Christian: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 34-36.
 • Svensk fågelatlas. Lange, Peter: 2000, 36. årg. nr. 3 s. 25-27.
 • Svenske Orkideer. Olsen, Kjeld Jørgen: 1977, 13. årg. nr 2 s. 48.
 • Svin er ikke bare svin. Delphin, Per: 1985, 21. årg. nr 2 s. 80-81.
 • Sydvestjyllands Fuglelokaliteter af Svend Rønnest og Henrik Schøtt. Hansen, Kjeld: 1973, 9. årg. nr 1 s. 34.
 • Sytten døde fugle. Abrahamsen, Lars: 1976, 12. årg. nr 3 s. 98.
 • Sømunkens gåde. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 3 s. 110.
 • Sønderjyllands Fugle. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 3 s. 89.
 • Sønderjyllands Naturguide. Skipper, Lars: 1996, 32. årg. nr 3 s. 54.
 • Sådan synger fuglene. Delphin, Per: 1983, 19. årg. nr 3 s. 119.
 • The birds of the Gambia. Hansen, Lars: 1981, 17. årg. nr 1 s. 26.
 • Tre feltguider fra danske-dyr.dk. Skipper, Lars: 2008, 44. årg. nr 3 s. 44-45.
 • Truede danske fugle. Flummer, Mads: 1981, 17. årg. nr 1 s. 24.
 • Truede Storsvampe i Danmark - en rødliste: Lange, Christian: 1990, 26. årg. nr 4 s. 184.
 • Træ fra danske skove. Lange, Christian: 1997, 33. årg. nr 3 s. 26-27.
 • Træer og buske. Laursen, Kit: 2006, 42. årg. nr 2 s. 46.
 • Tårnfalken. Flummer, Mads: 1979, 15. årg. nr 3 s.111.
 • Ugler i Mosen. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 2 s. 62-63.
 • Vandhuller, moser og søer i Århus kommune. Højager, Søren: 1981, 17. årg. nr 2 s. 66-68.
 • Vandhullet. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 2 s. 79.
 • Vejledning i naturhistoriske undersøgelser af strandenge. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 2 s. 61.
 • Vi ødelægger Danmark / Forurening en anmeldelse. Højager, Søren: 1970, 6. årg. nr 2 s. 36-37.
 • Vokshatte (Nordeuropas Svampe, bind 1). Lange, Christian: 1997, 33. årg. nr 2 s. 29.
 • Værd at vide om fugle. Flummer, Mads: 1982, 18. årg. nr 1 s. 35.
 • Värt att se i Sveriges Natur. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 32.
 • Øjne i mørket. Flummer, Mads: 1978, 14. årg. nr 2 s. 60.
 • Økologisk socialisme / Vindrosen. Nielsen, Peter: 1972, 8. årg. nr 3 s. 104-106.
 • Ålen og Sælerne. Højager, Søren: 1977, 13. årg. nr 3 s. 86-87.
 • Årsrapport 1972, midtjylland. Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 2 s. 49.