Puliceret d. 2. okt. 2016

Jørgen Terp Laursen


Fredag d. 19. aug. 2016 så Anders og Mona Sørensen en meget stor fugl for enden af deres mark ved Tirstrup på Djursland. Fuglen svævede rundt over deres bolig, og senere samme aften fandt de deres store smukke svanegås (Anser cygnoides) plukket og næsten ædt. Dde sørgelige rester lå ved gåsens indhegning.

2016 08 19 tirstrup andersen
T.v.: Havørnen svæver over gården i Tirstrup. T.h.: Havørnen lister væk fra åstedet. Foto: A. og M. Sørensen 


Familien skriver endvidere: ”Søndag formiddag var vi ved at lukke høns og gæs ud, da vi møder denne fugl, hvor gåsen blev spist. Den sidder på jorden lige op ad vores udbygninger og kun 10-15 m fra os. Vi fulgte efter den og fik disse billeder af den”. De tyder på, at havørnen vendte tilbage for at æde mere af gåsen, men d
et hører virkelig til sjældenhederne, at havørne kommer så tæt på menneskes boliger og endda tager et så stort bytte som en svanegås.

2016 08 22 tirstrup andersen
Resterne af svanegåsen efter havørnens andet besøg. Foto: A. og M. Sørensen
 

Svanegåsen er på størrelse med en havørn. Den stammer oprindelig fra Japan og Østsibirien, og blev indført til Europa i 1700-tallet. I Danmark holdes den som tamgås. En voksen svanegås kan måle 92 cm og veje op til 5 kg, så umiddelbart synes man måske, der må have været en drabelig kamp mellem de to store fugle, men havørnen har haft det fortrin, at svanegåsen ikke kunne flyve, og at den næppe har haft kondition som en vild gås.

Vi må formode, at det er en af havørnene fra yngleparret ved Stubbe Sø, der har gæstet hønsegården. Men en undsluppen fugl fra fangenskab kan heller ikke udelukkes: Såvel Skandinavisk Dyrepark som Ree Park Ebeltoft Safari har havørne i fangenskab, og denne havørns tillidsfulde adfærd og valg af fangststed synes at pege i den retning.

Familien Sørensen har nu opsat et vildtkamera for om muligt at skaffe yderligere dokumentation, hvis havørnen skulle vende tilbage.