Miljø og Debat

 • "De danske guldsmede" - en kommentar. Pedersen, Henning: 1999, 35. årg. nr. 2 s. 31-32.
 • "Fund af sjældnere og nye Guldsmede-arter i danmark 1997-1998" - en kommentar. Holmen, Mogens: 1999, 35. årg. nr. 4 s. 35-36.
 • Adgangsforhold (Mørke Kær). Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 44.
 • Alrø: Forord, indledning, arealmæssig afgrænsning, topografi, fredningsmæssige forhold, adgangsforhold. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 1-11.
 • Alrø: Kulturpåvirkninger og litteratur. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 67-74.
 • Alrø: Samlet biologisk vurdering. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 63-66.
 • Angående møde om Moseprojektet. Skriver, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 48.
 • Annonce!. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 3 s. 104.
 • Arbejdsledig: tag til Nepal. Halberg, Kaj: 1988, 24. årg. nr 3 s. 83.
 • Arkitekttegnet flora?. Yde, Tove: 1992, 28. årg. nr 3 s. 100-101.
 • Atomkraft - Hvad er det der er ved at ske? Teibel, Ebbe: 1975, 11. årg. nr 3 s. 74-78.
 • Atomkraft. Anonym: 1974, 10. årg. nr 2 s. 39.
 • Beton og asfalttyranniet råder. Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 1 s. 32.
 • Bio-nyt. Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 77.
 • Bjerregrav Mose - bureaukrati & papirvælde!.
 • Bjerregrav Mose: Samlet biologisk vurdering, kulturpåvirkninger og forslag til beskyttelse og pleje, litteratur. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 58-64.
 • Blod!! / Trafikdrab nær Århus. Nielsen, Peter & Peter Skriver: 1972, 8. årg. nr 3 s. 107.
 • Brev (fra KRITIK). Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 68.
 • Brev. Andersen, Carsten Janus: 1981, 17. årg. nr 1 s. 13.
 • Dansk-fransk kæp i fredningshjul. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 1 s. 27.
 • De nye naturlove. Petersen, Bent Vestergaard: 2005, 41. årg. nr 3 s. 1-5.
 • Debat om sneppejagten. Thomsen, Peter: 1968, 4. årg. nr 3 s. 11.
 • Det friske jægerliv. Det friske harelig. Anonym: 1973, 9. årg. nr 1 s. 28.
 • Dialog? / om jagt. Degn, H. J. & PS: 1973, 9. årg. nr 2 s. 58-62.
 • Diplomati eller sandhed om valget mellem umulighederne. Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 1 s. 4.
 • Dyrenes beskyttelse 100 år. Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 74-75.
 • Dårlig undskyldning. Anonym: 1971, 7. årg. nr 3 s. 76 Edderkopurt og A-kraft. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 2 s. 59.
 • En fugleglad sejr. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 1 s. 30.
 • En helt naturlig historie. Thomsen, Peter: 1971, 7. årg. nr 3 s. 77.
 • En rapport advarer om trusler mod det globale miljø. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 3 s. 95.
 • En spørgekasse. Laursen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 2 s. 59.
 • En tropisme (Tur nær Thorsager). Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 75-77.
 • Endelave: Indledning, topografi, fredningsmæssige forhold, adgangsforhold. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 54-63.
 • Endelave: Kulturpåvirkninger på godt og ondt. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 116- 123.
 • Endelave: Samlet biologisk vurdering. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 114-115.
 • Er urskov nedbrudt til kulturskov = naturskov? Egefjord, Kim Friis: 1993, 29. årg. nr 1 s. 14- 17.
 • Et problem der angår os alle (fra tidsskriftet Fakta om Sovjetunionen). Rjabtjikov, Aleksander: 1973, 9. årg. nr 2 s. 46-48.
 • Et skridt nærmere nationalparker. Christensen, Eva: 2006, 42. årg. nr 3 s. 1-10.
 • Et sørgeligt genvisit i grøftekanten. Jelnes, Ida Søkilde & Hanne Gorm Lange: 2002, 38. årg. nr 2 s. 1-3.
 • Faunistisk Årsrapport. Jensen, Bjarke Huus: 1983, 19. årg. nr 3 s. 109.
 • Fluor i drikkevandet. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 3 s. 94.
 • Forslag til beskyttelse og pleje (Mørke Kær). Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 69.
 • Fra kærlighedslivet. Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 77.
 • Fredninger i Århus amt (Procedure for rejsning af fredningssag). Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 24.
 • Fuglene ved Norsminde Fjord og Kysing Næs: Miljøtilstand. Jørgensen, Ole Gylling: 1995, 31. årg. nr 2 s. 10-11.
 • Genbrug. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 3 s. 94.
 • Greenpeace. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 105.
 • H2O pjask. Højager, Søren: 1975, 11. årg. nr 3 s. 71-72.
 • Hedeselskabet har skylden - jægere jager stadig som var det i 1880-tallet. Gregersen, Jens: 1973, 9. årg. nr 2 s. 44-45.
 • Helgenæs: Indledning, landskabets historie, mennesket på Helgenæs, topografi, fredning, kli ma: Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 70-75.
 • Helgenæs: Naturovergreb, friluftsliv, efterskrift og litteraturliste. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 144-147.
 • Helgenæs: Samlet biologisk vurdering. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 143-144.
 • Hjarnø: Indledning, topografi, fredningsmæssige forhold, folk på Hjarnø, adgangsforhold. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 110- 118.
 • Hjarnø: Kulturpåvirkninger, litteratur. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 161-166.
 • Hjarnø: Samlet biologisk vurdering. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 159-160.
 • Hvis du vil vide mere. Redaktionen: 1995, 31. årg. nr 4 s. 31.
 • Hvordan kan de danske biotoper bevares? Højager, Søren: 1971, 7. årg. nr 3 s. 64-67.
 • Jagten og jægere. Jensen, Hans-Ulrik: 67, 3. årg. nr 1 s. 3.
 • Jagtsæsonen gået ind i Italien, fire meldes dræbt: N.L.: 1975, 11. årg. nr 2 s. 54.
 • Kontrol med Nordsøens forurening. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 1 s. 26.
 • Krigserklæring (jagtdebat). Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 76.
 • Kulturpåvirkninger (i Kasted Mose). Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 76.
 • Kulturpåvirkninger m.v. (Mørke Kær). Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 67.
 • Kølevand - økologisk belyst. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 1 s. 23.
 • Landbrugspåvirkede engområder. Christensen, Eva: 2005, 41. årg. nr 2 s. 14-17.
 • Lidt om aktivitet. Eskildsen, Jörn: 67, 3. årg. nr 2 s. 13.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Kulturpåvirkninger, forslag til beskyttelse og pleje samt litteraturliste. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 147-150.
 • Limosa. Eskildsen, Jörn: 1969, 5. årg. nr 2 s. 32.
 • Limosa. Redaktionen: 1969, 5. årg. nr 1 s. 18.
 • Menneskeskabte habitater ved Århus Østhavn. Provençal, Philippe: 2005, 41. årg. nr 3 s. 10-20.
 • Menneskets plads på jorden endnu engang. Anonym: 1972, 8. årg. nr 3 s. 99.
 • Mere naturnær skovdrift i Århus Kommunes Skove. Bengtsson, Stine Rytter: 2008, 44. årg. nr 1 s. 1-11.
 • Miljøværn på andelsbasis. Witte, Kell: 1973, 9. årg. nr 3 s. 83-85.
 • Mosfeld Plantage 31.12.1973: Redaktionen: 1973, 9. årg. nr 3 s. 95.
 • Mossø-Saltendalen og dens plante- og dyreliv - Status og beskyttelse. Skipper, Lars: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 49-55.
 • Nationalpark eller ej? Overgaard, Birthe: 2005, 41. årg. nr 2 s. 18-25.
 • Naturens destruktion - vandet. Pedersen, Ole: 66, 2. årg. nr 1 s. 2.
 • Naturens destruktion: Om olieudslip. Nielsen, Torben Hviid: 65, 1. årg. nr 1 s. 1.
 • Naturfredningslovens §43. Højager, Søren (Sammenskrevet af): 1984, 20. årg. nr 3 s. 88.
 • Naturpark. Jensen, Torben Secher: 1976, 12. årg. nr 1 s. 3-5.
 • Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 63-64.
 • Nye fredninger. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 3 s. 83-87.
 • Nye indgreb (Udvidelse af Harlev/Framlev). Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 1 s. 8-10.
 • Nyt fra Danmarks naturfredningsforening. Højager, Søren: 1980, 16. årg. nr 1 s. 30.
 • Nyt fra miljøministeren. Højager, Søren: 1980, 16. årg. nr 1 s. 30.
 • Nyt fra tidsskriftbunken: 1983, 19. årg. nr 2 s. 70.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1976, 12. årg. nr 3 s. 92-93.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1977, 13. årg. nr 2 s. 44-45.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 1 s. 20.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 2 s. 55-55.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 3 s. 96-97.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 1 s. 20-21.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 2 s. 66.
 • Nyt fra. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 1 s. 30.
 • Obs (Færdselsregler i Naturen). Ketil, Per: 1975, 11. årg. nr 1 s. 4-5.
 • Om at vente til den sidste dag. Kågeson, Per: 1974, 10. årg. nr 2 s. 75.
 • Ondets rod - økonomien ødelægger økosystemerne.
 • Orkideer på Horsensegnen: Hvad kan vi gøre for at bevare og beskytte orkideerne? Petersen, Bent Vestergaard & Tove Yde: 1994, 30. årg. nr 4 s. 171-174.
 • Patent på natur. Nyt fra tidsskriftbunken: 1981, 17. årg. nr 3 s. 119.
 • Plaff!!. Halberg, Kaj: 66, 2. årg. nr 1 s. 3.
 • Politik og miljø (Brabrand Sø, Århus Å). Grøn, Per: 1978, 14. årg. nr 1 s. 23-25.
 • Pressemeddelelse fra DOF. Ferdinand, Lorenz: 1977, 13. årg. nr 3 s. 85.
 • Pugnax. Pressemeddelelse: 1978, 14. årg. nr 2 s. 78.
 • Rasmussen, John R.: 1982, 18. årg. nr 2 s. 72.
 • Rodzone-anlæg. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 22-23.
 • Ræv. Anonym: 1973, 9. årg. nr 1 s. 39.
 • Samlet biologisk vurdering (Mørke Kær). Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 64.
 • Sølyst. Bøgeskov, Torben: 1988, 24. årg. nr 2 s. 44-45.
 • Tornsanger og A-kraft. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 105.
 • Trafikdræbte dyr vest for Århus 1979-83. Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 3 s. 112-118.
 • Truede dyrearter (Sverige). Nyt fra tidsskriftbun ken: 1981, 17. årg. nr 3 s. 118.
 • Tungmetaller i Skarv. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 2 s. 59.
 • Tunø: Forord, indledning, arealmæssig afgrænsning, topografi, mennesker på Tunø, frednings mæssige forhold, adgangsforhold, klima: Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 119- 130.
 • Tunø: Kulturpåvirkninger og litteratur. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 191-196.
 • Tunø: Samlet vurdering. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 190.
 • Urt og Naturkampen: 2 nye tidsskrifter: Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 1 s. 22-23.
 • Øfredninger. Møller, Anders Pape: 1976, 12. årg. nr 1 s. 13-14.