Publiceret d. 8. dec. 2018

Jørgen Terp Laursen


D. 27. nov. 2018 fik mange borgere i Hobro en kæmpe oplevelse, idet der blev opdaget en stor hval, som svømmede nærmest apatisk omkring i havnebassinet. Medier blev kontaktet og snart strømmede folk til Hobro for at opleve det sjældne syn.

2018 12 hobro jtlaursen1
En sejhval (Balaenoptera borealis) svømmer omkring i Hobro havn. 


Eksperter mente umiddelbart, at der var tale om en ca. 10 m lang vågehval (B. acutorostrata), men denne udmelding skulle vise sig ikke at være rigtig. 

Artsbestemmelsen blev vanskeliggjort af, at hvalen meget sjældent viste sin hale og sine luffer - som ville kunne identificere den - over vandspejlet. Det mest sandsynlige var derfor en vågehval, fordi denne art ikke sjældent søger ind i fjorde; tillige er verdensbestanden ca. 1 mio. individer, og den er således en relativ almindelig, stor hval.

Et par dage senere blev der taget flotte fotos af hvalens hale, luffer og bugside, som kunne afgøre, at der var tale om den sjældne sejhval, der på verdensplan kun tæller ca. 50.000 individer. Og det gjorde jo ikke oplevelsen mindre spændende; men vi, der havde lejlighed til at se hvalen, bemærkede også småskader, især synlige i form af hudafskrab på rygfinnen.

2018 12 hobro jtlaursen2
Her ses tydeligt, at sejhvalen har et stort hudafskrab på rygfinnen. 

Hvis ikke sejhvalen selv kunne finde ud af fjorden, blev den spået et kort liv, og det holdt desværre stik: d. 4. dec. forlod den havnen og opholdt sig nu ud for Sildehage, og d. 7. dec. blev den fundet død, strandet på lavt vand i Ørnedals-bugten, blot nogle få km øst for havnen. En stor naturoplevelse var slut! - Naturstyrelsen vil nu tage initiativ til at bjerge hvalen og undersøge dødsårsag m.v.

Sejhvalen er kun registreret to gange tidligere i de indre danske farvande; således fandtes i 1955 i Svendborg Sund et ca. 15 m langt eksemplar, der blev aflivet; og i 1980 fandtes et strandet kadaver ved Pøl på Nordals.

Billederne er taget i Hobro Havn af forfatteren, d. 30. nov. 2018.


Referencer

Hansen, Chr., 2018: Michael tog på fisketur: Troede ikke sine egne øjne - 'What!?' - www.bt.dk 

Kinze, C. Chr., [2017]: Sejhval - denstoredanske.dk