Lørdag d. 7. okt. 2023 kl. 13.00-17.30: Møde/Event/Foredrag

Naturhistorisk Museum, MindLab, Wilhelm Meyers Allé 10

De samarbejdende, naturhistoriske foreninger i Østjylland afholder igen i år en fælles temadag, denne gang med havet og de kystnære områder som tema. Her vil gennem eftermiddagens foredragsrække blive fortalt om tilstanden i havet, hvad det betyder for os og naturen, og hvad der gøres for at bedre forholdene.

Program og tilmelding (gratis uden buffet) findes via dette link >

DOF Østjylland

Der er også mulighed for tilmelding til en efterfølgende buffet.

Tilmelding skal ske senest 24. september 2023 kl. 18.00.

2023 endelave stolsgd